"Geçmeyen yaralar ve yaralar için dua" ile Etiketlenen Konular

Geçmeyen yaralar için dua, yer gök dua ile ayakta duruyor ve ne istersek öncelikle Allah'tan dilemeli ve istemeliyiz. Eğer bir sıkıntınız yada içiniz daralıyor bunalıyorsa dua edip Allah'a elinizi açmanız seslenseniz yeterlidir. Güzel mevlam ne eyler güzel eyler her şeyi bilen odur ve her derde deva da şifa da Allah'tandır. Geçmeyen yaralar için dua, bunun için tüm sıkıntılarımız için Allah'a anlatmalı ve sığınmalıyız. Her şeyi görür ve bizim için en hayırlısı verir. Allah sevdiği kulları bazen yoklukla bazen hastalıkla ve bazende zenginlikle bile sınamış. Her şeyden önce Allah'tan yardım. ayet dilemeyiz. Geçmeyen yaralar için dua, öncelikle tabi Allah'a dua etmeli ve doktorunuza da başvurmalısınız. Geçmeyen Yaralar İçin Dua Nedir? Geçmeyen yaralar için dua nedir, doktora gidip de eğer iyileşmeyen bir yaranız var ise, işte yazacağımız bu iki dua tam size göre olacaktır. Her türkü sıkıntı ve vücudunuzdaki yaralar ve rahatsızlıklar için bu yazacağımız ayetler birebir şifa olacaktır. Geçmeyen yaralar için dua, şifa Allah'tan olduğu gibi dua da Allah'tandır. Dert Allah'tan olduğu gibi devasını da mevlam verir. Bundan dolayı size gelecek olan her türlü şifanın, sıkıntının, kederin, gafletin üzerinden atmak dua ile olur. Al-i İmran Suresi 154.Ayeti Okunuşu Sümme enzele aleyküm mim ba'dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey'* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey'üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur Al-i İmran Suresi 154.Ayeti Anlamı Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize öyle bir eminlik, öyle bir uyku indirdi ki, o, içinizden bir zümreyi örtüp bürüyordu. Bir zümre de canları sevdasına düşmüştü. Allah'a karşı, cahiliye zannı gibi, hakka aykırı bir zan besliyorlar ve "Bu işten bize ne?" diyorlardı. De ki: "Bütün iş Allah'ındır". Onlar sana açıklamayacaklarını içlerinde saklıyorlar (ve) diyorlar ki: "Bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmez dik". Onlara şöyle söyle: "Eğer siz evlerinizde olsaydınız bile, üzerilerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak yatacakları (öldürülecekleri) yerlere çıkıp gidecekti. Allah (bunu) göğüslerinizin içindekini denemek ve yürekleriniz dekini temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin içinde olanı bilir. Fetih Suresi 29. Ayet Okunuşu Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma Fetih Suresi 29. Ayet Anlamı Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrattaki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaadi etmiştir. Uygulanışı, Beyaz temiz bir tabak içerisine Al-i İmran Suresinin 154. ayetini yazın.( Sümme enzele aleyküm min ba'ğdil ğammi.) Ondan sonra fetih suresinin 29. ayetini yazın(Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean ) Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir ayetini yazın ve mümkünse silinen bir kalemle yazın ve zeytinyağı ile silerek yaralarınız olduğunu bölüme sürün. İçeride bir yaranız var ise, o zaman bu işlemi gül suyu da zem zem suyu ile bir bardağa akıtın. Bu ayetleri o suyun için 28 defa okuyun 3 boyunca için yada 5 gün boyunca her gün bir bardak şeklinde ayarlayın. Allah'ın izni ile şifa bulacaksınız.