"en etkili bereket duası" ile Etiketlenen Konular

Bereket İçin Okunacak Etkili Dualar Bereket için okunacak en etkili dualar nelerdir, kişilerin maddi ve manevi üzerinde bir çok sıkıntıları vardır. Bu sıkıntıları parasal yada iş hayatında olabilir. Muradımızın tez vakitte gerçekleşmesi ve kazandığımız paranın hayrını görmek için en etkili bereket duaları vardır. Duaların hikmetini kadirin hemen hemen hepimiz bilmekteyiz. Sıkıntılarımız içinse Yaradan'dan başkasına asla el açmamalıyız. Burada yazacağımız bereket duaları daha önce sınanmış ve tecrübe edilmiş etkili dualardır. Bereket İçin Okunacak Etkili Dualar şunu da bilmenizi isterim ki okunacak olan bereket duaları adabına uygun okunmadıkça etkisi görülmez. kazandığınız paranın bereketini görmek, işlerinizde başarı sağlayabilmek için size önereceğimiz bir kaç tane duamız olacaktır. Bereket İçin Okunacak Dua Bereket iççin okunacak bu hikmeti kadiri yüksek olan duamız 15 gün boyunca abdestli bir şekilde kıbleye karşı dönerek okunması gerekir. Paylaşacağımız bu bereket duası her gün yatsı namazından sonra 21 defa 15 gün boyunca okunursa Allah'u Teala okuyan kişinin rızkını bereketi artırır ve fakirlikten uzak kılar. Bereket Duası Bereket duası; Bismillahirrahmanirrahim Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb. Bereket İçin Okunacak Bir Başka Dua Paylaşacağımız bu duanın herhangi bir saati yoktur ama fazileti açısından yatsı namazından sonra okuyabildiğiniz kadar okumanızı ve 7 gün boyunca okumanızı tavsiye ederiz. Bismillahirrahmanirrahim; Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.. Bereket İçin Hangi Zikir Çekilir. Bereketin artsın kısmetin çoğalsın manasında Allah'u teala'nın ve duaların belli zikirleri vardır bu zikirler adedi adedine adabına uygun çekilirse biznillah zikri çeken kişi tüm sıkıntılarından kurtulur ve halk arasında sevilen, sayılan, saygı gören muteber kişi olur. Zikir Çekilirken neler yapmak gerekir; Bereketin izin ve kısmetinizin arması için zikir çekecek kişiler zikre başlamadan önce ilk olarak abdest alır, daha sonra zikrin her hangi bir saati yada vakti yoksa yatsı namazından sonra çekmeleri uygundur. Zikre oturacak kişi seccade üzerinde kıbleye dönük oturur ve zikir tesbih'ini sağ eline alır. Gözleri yumuk bir şekilde halis bir niyet ile sağ eli sol kalbinin 4 parmak altında olacak şekilde zikre başlar. Diğer elinde ise sayıyı takip etmesi için diğer sayı tesbih'i bulunur. Okunacak Esmalar; Ya Zettavli, Ya Rezzak , Ya Fettah , Ya Vehhab, Ya Kerim, Ya Gani, Ya Kavi. Bu esmalar'dan her hangi birini 7 ile 10 gün boyunca 1001 defa yukarıda yazan adaba göre uygulayan kişi Allah'ın izni ile hiç bir şekilde maddi sıkıntı çekmez.