"Ayetel kürsi duasının fazileti ve sırrı" ile Etiketlenen Konular

Namaz sureleri, çoğu kişi namazda okunacak duaları bilmez, isim olarak bilsek de ezberimizde yoktur. Bu makalemizde okunuşunu ve anlamını paylaşacağız. Namaz dinin direğidir, bunu tam manasıyla kılmak kulun en önemli görevlerinden biridir. Namaz sureleri, bilmek namazı daha iyi kılmamızı ve anlamamıza yarar. Allah'a karşı görevimizi tam olarak yapmış oluruz. Namaz kılmak vücudumuza dinçlik ve ruhumuzu canlı tutar, ferahlık verir. Namaz sureleri, hepimizin öğrenmesi gereken dualardır. Boynumuzun borcu olan namaz hiç dua bilmesek bile fatiha ve ihlas ile de kılınabilir. Ayetel kürsi duasının fazileti ve sırrı. Namaz Sureleri Nelerdir? Namaz sureleri nelerdir,, Namaz ile şu hadisler vardır, Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle der Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i,"Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın" buyururken işittim. Namaz sureleri, ve namaz kılmayı doğru şekilde öğrenmek, dualarını öğrenmek bize çok yararı olacaktır. Manevi olarak kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Namaz Duaları Subhaneke Subhaneke duası okunuşu, Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk. * (vecelle senâuk kısmı sadece cenaze namazında okunur.) Anlamı, Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Fatiha Fatiha duası okunuşu, Elhamdulillâhi rabbilalemin errahmânirrahim mâliki yevmiddin iyyâke na'budü ve iyyâke nesteîn ihdinassiratel mustakim sırâtellezine enamte aleyhim gayrilmağdubi aleyhim veleddâllîn. Anlamı, Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Hamd o âlemlerin Rabbi, o Rahmân ve Rahim, o, din gününün maliki Allah'ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola, o kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. Ettehiyyâtu Ettehiyyâtu duası okunuşu, Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh. Anlamı, Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve elçisidir. Allahumme Salli Allâhumme Salli duası okunuşu, Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd. Anlamı, Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Allahumme Barik Allâhumme Barik duası okunuşu, Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd Anlamı, Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Rabbena'lar Atina Rabbenâ âtina duası okunuşu, Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Anlamı, Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbenâğfirlî Rabbenâğfirlî duası okunuşu, Rabbenâğfirlî-vâlideyye lil-Mu'minah Yevhen yekûmu'l zihin. Anlamı, Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla Kunut Duaları Kunut duası okunuşu benimsemek, Allahümme cezalandırılmış nesteînuke nestağfiruke nestehdik. Nu'minu netûbu kaldırdı. Netevekkelu Necat Yazar aleyküm Hayat kullehu neşkuruke lâ nekfuruke náhledy netruku erkekler yefcuruk Anlamı, Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Kunut Duaları duası okunuşu, Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık Anlamı, Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.